Sociální podpora

V období nemoci, remise, recidivy a rehabilitace má vážně nemocný pacient a jeho rodina právo na sociální podporu. 

Ve velkých Komplexních onkologických centrech je součástí multidisciplinárního týmu, který se stará o pacienta i sociální pracovník. Podívejte se na výčet toho, s čím vám může sociální pracovník v různých fázích nemoci pomoci a poradit a obraťte se na něj.

V době zjištění diagnózy

Poskytne sociální pracovník sociální poradenství a pomůže vyřešit  problémy, které brání nastoupení pacienta k léčbě. Obvykle to bývá poradenství:  

 • Finanční – pracovní neschopnost, hmotná nouze
 • Bytové – azylová zařízení
 • Rodinné – péče o děti, prarodiče
 • Sociální – udržení kontaktů

V době onkologické léčby

Poradí sociální pracovník se sociálními dávkami a výhodami ve Vaší konkrétní situaci, jako jsou:

 • Průkaz mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P (hodnotí se mobilita žadatele)
 • Příspěvek na provoz motorového vozidla
 • Příspěvek na péči (hodnotí se soběstačnost)
 • Příspěvek na zvláštní rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Doprava pacienta k léčbě
 • Pečovatelská služba (úkony pečovatelské služby, obědy, nákupy, pomoc v domácnosti atd.)
 • Domácí zdravotní péče (např. odběry krve v domácím prostředí)

V době remise a rehabilitace

Sociální pracovník pomůže v těchto oblastech: 

 • Snaha o zajištění následné rehabilitační péče (rehabilitační kliniky a ústavy)
 • Poradenství o postupu při zajištění lázeňské péče
 • Sociální rehabilitace (pacientské a neziskové organizace)
 • Pracovní rehabilitace

Při recidivě nemoci

 • Znovu vše, co platilo u léčby
 • Podpora a pomoc rodině, mnohdy vyčerpané dlouhou nemocí rodinného příslušníka
 • Zvýšit stupně výhod a příspěvků

V terminálním stádiu

 • Spolupráce s lékařem
 • Rozhovory s rodinou
 • Zajištění péče doma, pomoc se zajištěním domácí zdravotní nebo hospicové péče, spolupráce s praktickým lékařem, půjčovny kompenzačních pomůcek
 • Zajištění následné péče (Hospic, LDN)

Informace o stránce

 • Autoři: Mgr. Šárka Slavíková (Amelie,o.s.); PhDr. Petra Nováková (Linkos)
 • Datum vytvoření: 25. 9. 2010
 • Datum poslední úpravy: 26. 9. 2010
 • Informace o poslední úpravě:

  Zdroje:

  1. Slavíková, Šárka: Činnost sociálního pracovníka na onkologickém oddělení pro dospělé v rámci multidisciplinárního týmu. 1. Psychoonkologiocké sympozium, Brno, 8.9. 2010.
  2. Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách