Finanční pomoc

Nadační fond DOBRÝ ANDĚL pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi, kde otec, matka a nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně. Každý měsíc nadaci DOBRÝ ANDĚL zažádá o finanční příspěvek více než 20 nových rodin s nezaopatřenými dětmi, v nichž onemocněl jeden z rodičů rakovinou. Finanční pomoc jich však potřebuje mnohem více. Ne každý o této možnosti ví.

DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám až 2 roky po ukončení intenzivní léčby (v případě trvalých následků je možno lhůtu prodloužit až o 1 rok). 

U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě. 

Příjemce finanční pomoci vyhledává nadace společně s lékaři a sociálními sestrami v nemocnicích. Žádost o finanční pomoc potvrzuje pouze lékař. Finanční pomoc rodiny s dětmi dostávají již měsíc poté, co doručí vyplněnou žádost potvrzenou lékařem.