Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Je nutné včasné podání protilátek: do 3 dnů od zjištění SARS-COV-2 pozitivity a současně do 7 dnů od počátku příznaků. V případě onemocnění kontaktujte neprodleně svého ošetřujícího onkologa nebo praktického lékaře.

Protilátky se podávají jednorázově, přibližně hodinovou infuzí do žíly. Po aplikaci a hodinovém sledování pacient odchází domů.
Protilátky se podávají v lůžkových zdravotnických zařízeních v místech, která jsou pro tuto aplikaci určena.

V současné době jsou v ČR dostupné neutralizační protilátky bamlanivimab a koktejl protilátek kasirivimab a imdevimab (REGN-COV2).

Tato neregistrovaná léčba je dočasně povolena k použití na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Klíčová slova
COVID-19