Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u onkologicky nemocných pacientů s aktuálně probíhající léčbou – informace pro pacienty a jejich blízké.

Aktualizace informace z 30.3. 2021. Pacienti s aktuálně probíhající onkologickou léčbou patří mezi pacienty, kteří v případě SARS-COV-2 pozitivity a lehkého průběhu onemocnění COVID-19 mohou dostat léčbu neutralizačními protilátkami. Tato léčba se podává s preventivním cílem zabránit přechodu do závažného průběhu onemocnění COVID-19.

Prodloužena doba od příznaků onemocnění, kdy je možné REGN-COV2 podávat. Nově je to až 10 dní.

Rozhodnutí MZČR z 23. dubna 2021 nově umožňuje ambulantní podání REGN-COV2 k léčbě mírného až středně závažného onemocnění COVID-19 u dospělých a u dětí starších 12 let, vážících alespoň 40 kg s pozitivními výsledky přímého testování na přítomnost viru SARS-CoV-2, u kterých je vysoké riziko progrese do závažné formy COVID-19 a/nebo k hospitalizaci za předpokladu, že je REGN-COV2 podán do 10 dnů od nástupu příznaků COVID-19. V případě onemocnění kontaktujte neprodleně svého ošetřujícího onkologa nebo praktického lékaře. (Aktualizace k 26.4.2021)

Protilátky se podávají jednorázově, přibližně hodinovou infuzí do žíly. Po aplikaci a hodinovém sledování pacient odchází domů.
Protilátky se podávají v lůžkových zdravotnických zařízeních v místech, která jsou pro tuto aplikaci určena.

V současné době jsou v ČR dostupné neutralizační protilátky bamlanivimab a koktejl protilátek kasirivimab a imdevimab (REGN-COV2).

Tato neregistrovaná léčba je dočasně povolena k použití na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Klíčová slova
COVID-19