Nové možnosti léčby covid-19 - informace pro onkologické pacienty

Nové možnosti léčby covid-19 - informace pro onkologické pacienty

Vážení pacienti,

rádi bychom Vás vzhledem k přetrvávající pandemii covid-19 upozornili na nové možnosti léčby COVID-19. Pro pacienty, u nichž hrozí vyšší riziko vážného průběhu covid-19, a tedy i pacienty s onkologickým, resp. hematoonkologickým onemocněním s aktivní léčbou, jsou nyní v ČR na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dostupné tzv. protilátkové léky.

Ty se podávají v počátečních fázích onemocnění, a podle dostupných dat zásadně snižují riziko těžkého průběhu covid-19, potřebu hospitalizace kvůli covid-19, a mohou také zkrátit dobu klinických příznaků covid-19.

Pokud se tedy u Vás testem potvrdí pozitivita na SARS-CoV-2, virového původce covid-19, prosím kontaktujte co nejdříve svého ošetřujícího lékaře s žádostí o konzultaci, zda je pro Vás tato léčba vhodná. Lék musí být podán do tří dnů od pozitivního testu na SARS-CoV-2.

PharmDr. Petr Horák
vedoucí lékárník
Nemocniční lékárna FN Motol

za výbor ČOS:

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Předsedkyně výboru ČOS ČLS JEP

Klíčová slova
COVID-19