Chemoterapie a Vy. Rady pro nemocné léčené chemoterapií

Chemoterapie a Vy. Rady pro nemocné léčené chemoterapií Stáhnout v digitální podobě

Tato publikace má pomoci nemocným, jejich rodinám a přátelům porozumět základním principům protinádorové chemoterapie. Jde o velmi důležitou součást protinádorové léčby, která se v posledních letech značně zdokonalila a dosahuje výrazných úspěchů.

Publikace se dočkala již 5. doplněného a přepracovaného vydání 

Nemocní mají během chemoterapie řadu nejasností a kladou mnoho otázek. Na mnohé z nich jsme se pokusili v naší publikaci odpovědět. Naší snahou bylo také ukázat, jak sami nemocní mohou přispět k co nejlepšímu průběhu i výsledku chemoterapie.

Aktivní spolupráce nemocného při chemoterapii je důležitá z více hledisek. Může mu napomoci překonávat jak fyzické, tak psychické nežádoucí účinky této léčby. Znalosti, jak těmto obtížím předcházet či jak je překonávat, jsou významné a nemocný se po jejich zvládnutí cítí podstatně lépe. Může také kvalitněji spolupracovat, tedy být obeznámenějším, lepším partnerem pro své lékaře a sestry. CHEMOTERAPIE A VY rovněž pomůže informovat vaše nejbližší o vaší léčbě a možnostech ošetřovatelské péče. Je to však jen průvodce. Nemůže nahradit profesionální lékařskou a sesterskou péči. Lékaři a sestry zodpoví jakékoli vaše otázky a vy byste neměli váhat sdělit jim všechny případné obtíže a problémy, které máte.

K napsání CHEMOTERAPIE A VY jsme se rozhodli na základě mnohaletých zkušeností s léčením a ošetřováním onkologicky nemocných. Poprvé byla tato publikace vydána v roce 1997. Pro velký zájem jsme v roce 2001 vydali její přepracované a doplněné vydání. Nyní držíte v rukou zatím poslední aktualizované vydání doplněné o nejnovější informace a poznatky z oblasti chemoterapie. Doufáme, že tato publikace bude i nadále dobrou pomůckou pro naše pacienty, ale nejen pro ně. Užitečné informace v ní najdou pacientovi blízcí, ale i zdravotníci.