imunosuprese

Imunosuprese je stav, kdy imunitní systém není schopen plně reagovat na cizorodé antigeny.

Může to být způsobeno například mikroorganizmy, které napadají imunitní systém, jako je virus HIV, nebo chemickými látkami (včetně cytostatik)

Imunosuprese se vyvolává též léky k potlačení imunity (imunosupresivy), které se užívají při alogenní transplantaci orgánů, aby se zabránilo reakci imunitního systému proti transplantátu (odhojení transplantátu), nebo při alogenní transplantaci krvetvorných buněk, kdy je nutno zabránit reakci transplantovaných buněk proti tělu pacienta.

Imunosupresiva se užívají též k léčbě autoimunitních onemocnění (např. revmatoidní artritida, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, autoimunitní zánět štítné žlázy, lupus erythematodes apod.)

Nádorové buňky mohou mít na svém povrchu struktury (antigeny), které vedou k inaktivaci specifických imunokompetentních buněk (viz regulátory kontrolního bodu).