buprenorfin (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Buprenorfin je silný opioid s agonistickou (podpůrnou) aktivitou na opioidních mí receptorech a rovněž s antagonistickou (tlumící) aktivitou na opioidních kappa receptorech.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Středně silné až silné bolesti při nádorovém onemocnění, přípravek není vhodný k léčbě akutní bolesti.

Způsob užívání léku

  • Náplast lepená na kůži ploché části trupu nebo paže, kůže musí být suchá, nepodrážděná, lék je z náplasti uvolňován 96 hodin (4 dny).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • I když je lék používán podle návodu, může buprenorfin ovlivnit reakce tak, že naruší schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje. Buprenorfin může působit závratě, ospalost nebo rozmazané či dvojité vidění, v tom případě by pacient neměl řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud u pacientů stabilizovaných na určité dávce nejsou uvedené příznaky přítomny, nemusí pro ně být léčba nutně překážkou v řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.