chlorambucil (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Chlorambucil působí jako bifunkční alkylační činidlo, poškozuje DNA. Buňka s poškozenou DNA se nemůže dělit a umírá. Chlorambucil též vyvolává buněčnou apoptózu nahromaděním cytosolového p53 a následnou aktivací promotéru apoptózy.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy
  • Užívá se nejméně jednu hodinu před jídlem nebo tři hodiny po jídle

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • O vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nejsou k dispozici žádné údaje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.