chromozómy

Chromozómy jsou útvary v jádře buňky tvořené deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) a bílkovinami. Jednotlivé úseky DNA jsou geny, kódující specifické bílkoviny.

V lidské buňce je 23 párů chromozomů, z toho jeden pár (pohlavní chromozomy – gonozómy, označené X a Y) určují pohlaví (ženy XX, muži XY), zbývajících 22 párů jsou nepohlavní autozómy.

Stav, kdy jsou v buňce 2 kompletní sady chromozómů, se nazývá diploidní (diploidie). V nádorových buňkách může být více kompletních sad (polyploidie), pokud se zvýší počet jen některého typu chromozomu, jedná se o polysomii. Polysomie chromozómu 17 je jedním z důvodů pozitivity HER2.