HER2

HER2 (humánní epidermální receptor 2, HER2/neu, cErbb2) je transmembránový receptor ze skupiny HER, do které dále patří HER1/EGFR, HER3 a HER4. Pokud tyto receptory přijmou vnější signál, vytvoří páry (diméry), což umožní přenos signálu dále do buňky.

HER2-pozitivita: Asi u 15 % karcinomů prsu nebo karcinomů žaludku je na povrchu nádorových buněk mnohonásobně větší počet receptorů HER2 než na normálních buňkách, to se nazývá nadměrná exprese - overexprese. Může tak vnikat velké množství dimérů HER2-HER2 nebo HER2-jiný HER. Taková buňka tak přijímá velké množství prorůstových signálů.

Anti-HER2 léky ze skupiny monoklonální protilátky (pertuzumab, trastuzumab), konjugáty protilátka-cytostatikum (trastuzumab deruxtekantrastuzumab emtansin, ) nebo ze skupiny inhibitory kináz (lapatinibneratinibtukatinib) blokují růstové signály, bez nich buňka přestává růst a hyne.

HER2 je jedním z biomarkerů, vyšetřuje se standardně ve všech karcinomech prsu a v některých karcinomech žaludku. Exprese HER2 se hodnotí metodou imunohistochemie (IHC), stav HER2 je možno hodnotit též vyšetřením počtu genů pro této receptor metodou in situ hybridizace (ISH).