cyproteron acetát (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky

Mechanismus účinku léku

  • Kompetitivně blokuje androgenní receptory v cílové tkáni, cestou blokády hypofýzy blokuje vznik testosteronu ve varlatech

Registrované indikace

  • Karcinom prostaty
  • Utlumení sexuálního pudu u hypersexuality a sexuálních deviací.
  • Závažné příznaky androgenizace u žen, například těžký idiopatický hirsutismus (nadměrné ochlupení), androgenicky daná alopecie, často spojená s těžkou formou akné a/nebo seborey.

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát až třikrát denně dlouhodobě
  • Užívá se po jídle

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Léčba může vést k únavě a snížení bdělosti a může negativně ovlivnit schopnost koncentrace

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.