steroidní receptory

Steroidní receptory zprostředkují účinek steroidních hormonů na buňky tkání, které jsou na tyto hormony citlivé. Jedná se o buňky mléčné žlázy, děložní sliznice a prostaty ovlivňované pohlavními steroidními hormony vznikajícími ve vaječnících (estrogen, progesteron) nebo ve varlatech (androgeny), v menší míře tyto hormony vznikají i v jiných tkáních. Pro každý hormon existují specifické receptory (estrogenní receptory – ER, progesteronové receptory – PR/PgR a androgenní receptory – AR).

V buňkách karcinomu prsu, karcinomu dělohy nebo karcinomu prostaty mohou být tyto receptory zachovány. Růst těchto buněk je nadále na hormonech závislý a je u nich možná (anti)hormonální léčba: antihormony (antiestrogeny/antiandrogeny), inhibitory aromatázy nebo léčba ablační. Pokud nejsou hormonální receptory v nádoru přítomny, hormonální léčba není indikována.

V karcinomu prsu se standardně stanovují metodou zvanou imunohistochemie (IHC), přítomnost estrogenních a/nebo progesterenových receptorů se označuje jako hormonální pozitivita (HR+ nebo ER+/PR+).