estramustin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Estramustin má dvojí účinek. Jeho metabolity inhibují tvorbu androgenních hormonů ve varlatech. Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů. Estramustin a další metabolit inhibují vznik mikrotubulů a tím brání dělení buněk. Estramustin ovlivňuje další buněčné mechanismy.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát až třikrát denně.
  • Tobolky se mají užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo nejdříve 2 hodiny po jídle.
  • Je třeba se vyhnout současnému podávání mléka, mléčných výrobků nebo léků obsahujících kalcium, magnesium nebo aluminium (např. antacida).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Účinek estramustinu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl systematicky sledován

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.