androgeny / antiandrogeny

Androgeny jsou mužské pohlavní hormony vznikající ve varlatech, v organismu působí jako řídící signály. V buňkách cílové tkáně (prostata) jsou přítomny zvláštní molekuly, zvané (androgenní) receptory. Pokud androgen pronikne do takové buňky, vytvoří spolu s receptorem aktivní komplex - buňka přijme signál a reaguje na něj dle svého programu (například růstem). V buňkách karcinomu prostaty jsou většinou androgenní receptory přítomny, takový karcinom je pak androgeny stimulován k růstu a je označován jako hormonálně dependentní (závislý). Léčba těchto nádorů spočívá v zabránění vlivu androgenů na nádor.

Antiandrogeny jsou látky, které mají schopnost se navázat na androgenní receptor a brání tak androgenu ve vazbě na receptor a tím brání stimulaci buňky. Antiandrogeny se uplatňují v léčbě karcinomu prostaty, další možností je hormonální léčba ablační.

V léčbě se užívají tyto antiandrogeny: apalutamidbikalutamiddarolutamidenzalutamid, flutamid

Více o léčbě karcinomu prostaty najdete v článku O nádorech prostaty.