estrogeny / antiestrogeny

Estrogeny jsou ženské pohlavní hormony, vznikají především ve vaječnících, ale i v nadledvinkách nebo v tukové tkáni. V organismu působí jako řídící signály. V buňkách cílové tkáně (prs, děložní sliznice) jsou přítomny zvláštní molekuly, zvané (estrogenní) receptory. Pokud estrogen pronikne do takové buňky, vytvoří spolu s receptorem aktivní komplex - buňka přijme signál a reaguje na něj dle svého programu (například růstem).

Pokud jsou v buňkách karcinomu prsu přítomny estrogenní a/nebo progesteronové receptory, je takový karcinom estrogeny stimulován k růstu a je označován jako HR+ (hormonální receptory pozitivní). Léčba těchto nádorů spočívá v zabránění vlivu estrogenů na nádor.

Antiestrogeny jsou látky, které mají schopnost se navázat na androgenní receptor a brání tak aby se na receptor navázal androgenu ve vazbě na receptor a tím stimulaci buňky. Uplatňují se v léčbě HR+ karcinomu prsu. Další možností je hormonální léčba ablační nebo léčba inhibitory aromatázy

V léčbě se užívají tyto antiestrogeny: fulvestranttamoxifen