fulvestrant (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, antiestrogeny, SERD

Mechanismus účinku léku

  • Hormonální léčba karcinomu prsu je možná jen v případě, že v nádorových buňkách je prokázán estrogenní receptor (ER) a/nebo progesteronový receptor (PR, PgR). Růst takových buněk je závislý na estrogenních hormonech. Fulvestrant je antiestrogen. Váže se na estrogenní receptory v buňce a tím blokuje účinek estrogenních hormonů. Na rozdíl od tamoxifenu, se v některých tkáních nechová rovněž jako estrogen. Při léčbě fulvestrantem též je snížené množství ("down-regulace") ER v buňce, fulvestrant proto bývá označován jako selektivní down-regulátor estrogenního receptoru (SERD). Fulvestrant tedy dvojím mechanismem blokuje prorůstový vliv estrogenu na nádorovou buňku, buňka přestává růst. Odpověď nádoru na hormonální léčbu nastupuje zpravidla relativně pomalu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová injekce jednou za měsíc (po zahájení léčby navíc injekce po 2 týdnech)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Fulvestrant nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost pacientů řídit nebo obsluhovat stroje. Opatrnost je nutná při výskytu astenie

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.