hormonální léčba ablační

Růst některých (hormonálně závislých) karcinomů prsu a karcinomů prostaty je podporován pohlavními hormony (estrogeny/androgeny), které se tvoří ve vaječnících nebo ve varlatech.

Prvním krokem ablační hormonální léčby je zastavení tvorby hormonů v těchto orgánech, což je možné chirurgickým odstraněním vaječníků (ovarektomie)/varlat (orchiektomie) nebo nověji pomocí léků.

Činnost vaječníků/varlat je řízena z podvěsku mozkového (hypofýzy) prostřednictvím specifických hormonů – gonadotropinů (GnRH, LHRH). Na činnost hypofýzy jsou zaměřena LHRH analoga – látky podobné molekule LHRH, avšak jejich podání vede k zablokování tvorby hormonů ve vaječnících/varlatech (po zahájení léčby může na několik dní dojít nejprve ke zvýšené tvorbě hormonů)

Možná je přímá blokáda enzymu, který je odpovědný za syntézu androgenu z jiných molekul ve varlatech a jiných tkáních. 

V léčbě se uplatňují abiraterondegarelix, goserelin, leuprorelin, triptorelin

Syntézu estrogenů v nadledvinkách a periferních tkáních blokují inhibitory aromatázy (IA)

V dřívějších dobách se používalo i chirurgické odstranění hypofýzy nebo nadledvinek, popřípadě se vaječníky/varlata ozářily, a tak byla potlačena jejich funkce.