FCR

FCR je zkratka pro léčebný režim obsahující následující léky fludarabin, cyklofosfamid, rituximab.