fludarabin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga purinu

Mechanismus účinku léku

  • Fludarabin je metabolizován mimo buňku a následně v buňce, metabolity inhibují syntézu DNA. Částečně inhibuje též syntézu RNA, což vede ke snížení syntézy bílkovin

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy denně 5 dní každé 4 týdny.
  • Lze užívat nalačno i s jídlem. Tablety nedělit, nekousat

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Užívání přípravku může způsobit snížení schopnosti řídit nebo používat stroje: byla pozorována únava, slabost, poruchy vidění, zmatenost, agitovanost a záchvaty.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.