rituximab (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze nebo podkožní injekce. Interval podávání 1 týden až 3 měsíce dle užitého schématu a stádia léčby
  • Premedikace: K prevenci nežádoucí reakce se před infúzí podávají kortikosteroidy, antipyretika a antihistaminika, dle typu nádoru též antiuratika.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Dosud hlášené nežádoucí účinky ukazují, že přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.