flukonazol (účinná látka)

Lék ze skupiny antimykotika (léky proti plísním) pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

  • Flukonazol antimykotický přípravek (lék proti plísňovým onemocněním). Jeho primárním mechanismem účinku je v inhibici biosyntézy ergosterolu. Kumulace prekurzorů a nedostatek ergosterolu v buněčných membránách hub a mohou být zodpovědné za antimykotický účinek flukonazolu. Flukonazol vykázal větší specificitu vůči enzymům cytochromu P-450 hub než k různým enzymatickým systémům cytochromu P-450 u savců

Použití léku u onkologických pacientů

  • Profylaxe při léčbě některých lymfomů
  • Léčba kvasinkové infekce v ústech (soor) nebo na jiných sliznicích

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy
  • Užívá se nezávisle na jídle
  • Nitrožilní infúze

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pokud sed projeví závratě nebo záchvaty neměl by pacient řídit ani obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.