flutamid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, antiandrogeny

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Flutamid je syntetický nesteroidní antiandrogen. Váže se na androgenní receptory v buňce a tím blokuje účinek testosteronu na nádorovou buňku, buňka přestává růst. Odpověď nádoru na hormonální léčbu nastupuje zpravidla relativně pomalu.

Registrované indikace