hydrokortison (účinná látka)

Lék ze skupiny kortikosteroidy pro systémovou aplikaci, glukokortikoidy

Mechanismus účinku léku

  • Hydrokortison je přirozený hormon kůry nadledvin. Má nejen glukokortikoidní ale i minerálkortikoidní účinky. Hydrokortison má protizánětlivé, antialergické a antiproliferativní účinky. Vedle zvýšení metabolismu uhlovodanů, má proteolytické a nespecificky antitoxické (membrány stabilizující) účinky a stimuluje mikrocirkulaci.

Použití léku u onkologických pacientů

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy
  • Pomalá nitrožilní injekce / infúze nitrosvalová injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Hydrokortison nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.