imunoonkologické léky / regulátory kontrolního bodu

Imunitní T-lymfocyty (T-buňky) mohou přímo usmrtit nádorovou buňku, na jejíž povrchovou strukturu (antigen) se naváží. T-lymfocyt má na svém povrchu receptory (antigeny), které regulují její činnost. Tyto antigeny se proto též nazývají kontrolní body (anglicky checkpoit) imunitní reakce.

Jedním z klíčových regulátorů na povrchu T-lymfocytů je antigen/receptor PD-1. Některé nádory mají (exprimují) na povrchu buněk antigeny PD-L1 nebo PD-L2. Pokud se na takovou buňku naváže T-lymfocyt, dojde k vazbě antigenů PD-L1/PD-L2 na receptor PD-1, což vede k inaktivaci T-lymfocytu. Nádorová buňka se tak brání před zničením.

Dalším regulátorem je antigen/receptor CTLA-4, který rovněž svojí aktivitou inaktivuje T-lymfocyt, pokud se na něj váže další specifický antigen na nádorové buňce.

Léky (monoklonální protilátky - atezolizumabavelumabcemiplimabdostarlimabdurvalumabipilimumab, nivolumabpembrolizumabtislelizumab a kombinace nivolumab a relatlimab)) blokující vazbu blokujících antigenů nádorové buňky na receptory T-lymfocytů se nazývají regulátory kontrolního bodu/imunoonkologické léky. T-lymfocyty zůstávají aktivní a nádorovou buňku usmrtí.