proteazomy

Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem bílkovinných receptorů v buněčné membráně a sítí signálních molekul uvnitř buňky. Pro udržení homeostázy (rovnováhy vnitřního prostředí) je nutné, aby bílkoviny, které již splnily svoji funkci, byly z buňky odstraněny. K tomu slouží buněčné organely – proteazomy.

Pokud je funkce proteazomů zablokována, je homeostáza narušena, buňka se přestává dělit a je aktivována apoptóza.

Toho se využívá v léčbě specifickým inhibitory proteazomů (bortezomib, ixazomibkarfilzomib)