intramuskulární podání

Intramuskulární (i.m.), (nitro)svalové podání léku je aplikace formou injekce do svalu, nejčastěji do hýždě.

Z protinádorových léků se intramuskulárně podává fulvestrant (antiestrogen), je možné intramuskulární podání bleomycinu a metotrexátu.