metotrexát (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga kyseliny listové.
Bývá označen zkratkou MTX.

Mechanismus účinku léku

  • Kyselina listová a její metabolity jsou faktorem důležitým pro syntézu DNA. Metotrexát je analog kyseliny listové, inhibuje enzym, který kyselinu listovou metabolizuje (dihydrofolátreduktáza), a brání tak syntéze stavebních kamenů DNA. Má protinádorové a imunosupresivní účinky.
  • Při podávání vysokých dávek nebo v případě, že je metotrexát pomaleji odbouráván, se následně podává leukovorin (metabolit kyseliny listové), který účinek metotrexátu ruší

Registrované indikace

  • Různé typy nádorových onemocnění a onemocnění hematologických.
  • Používá se též k léčbě psoriázy (lupenky), revmatoidní artritidy a Crohnovy choroby

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Roztok pro podání nitrožilní (injekce nebo infúze), intramuskulární (do svalu), intratékální (do páteřního kanálu) nebo k výplachům močového měchýře. Způsob a četnost podání závisí na konkrétním onemocnění a režimu léčby.
  • Vitamínové přípravky obsahující kyselinu listovou a její deriváty mohou snížit účinnost metotrexátu.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • V závislosti na individuální citlivosti může být schopnost pacienta řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje zhoršena.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.