itoprid (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu prokinetika antagonisté dopaminových receptorů

Mechanismus účinku léku

  • Aktivuje pohyblivost žaludku a střev inhibici dopaminových D2 receptorů aktivuje uvolňování acetylcholinu a inhibuje jeho degradaci. Má také antiemetický účinek prostřednictvím dopaminovými D2 receptorův mozku. Zrychluje vyprazdňování žaludku.

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy před jídlem

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není možno vyloučit zhoršení pozornosti v důsledku velmi vzácně se vyskytující závratě.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.