klindamycin (účinná látka)

Lék ze skupiny antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

  • Klindamycin se váže na bakteriální ribózu a inhibuje syntézu proteinů. Klindamycin má převážně bakteriostatický účinek

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba závažných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na klindamycin
  • Léčba kožních změn při léčbě inhibitory EGFR

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát až čtyřikrát denně
  • Užívá se s jídlem nebo zapíjí plnou sklenicí vod, aby se zabránilo podráždění jícnu.
  • Nitrosvalová injekce nebo nitrožilní infúze 10 – 40 minut při závažných infekcích až čtyřikrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nežádoucí účinky jako závratě ospalost a bolesti hlavy mohou omezit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.