klodronát (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti, bisfosfonáty

Mechanismus účinku léku

  • Klodronát omezuje odbourávání kosti (resorpci) kostními buňkami osteoklasty bez negativního vlivu na mineralizaci kosti.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba hyperkalcémie (zvýšení hladiny vápníku v krvi) způsobené maligním onemocněním.
  • Léčba osteolýzy (odbourávání kosti) způsobené maligním onemocněním.

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

  • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

  • Tobolky nebo potahované tablety užívané ústy jednou až dvakrát denně.
  • Užívá se nejlépe ráno nalačno, případnou odpolední dávku užít nejméně 2 hodiny po jídle, po užití hodinu nejíst nepít (možno pít čistou vodu). Neužívat s mlékem a jídlem nebo léky obsahujícími kalcium (vápník). Tablety nedrtit nerozpouštět
  • Nitrožilní infúze jednou za 3 – 4 týdny
  • Klodronát se vylučuje ledvinami je proto nutný dostatečný přívod tekutin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou známy.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.