klofarabin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga purinu

Mechanismus účinku léku

  • Klofarabin je metabolizován v buňce, metabolity blokují syntézu DNA. Metabolity jsou odbourávány pomaleji než u jiných léků, což přispívá k účinnosti.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 2 hodiny pět dní po sobě. Opakování za 2 – 6 týdnů (dle krevního obrazu)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • V průběhu léčby vyskytnout např. závratě, pocity na omdlení nebo mdloby. Za takovýchto okolností by pacienti neměli řídit ani obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).