antimetabolity

Antimetabolity jsou protinádorová cytostatika bránící syntéze deoxyribonukleové kyseliny (DNA).

Při dělení buňky se musí okopírovat (zdvojit) rovněž genetická informace buňky nesená DNA. K vytvoření nové molekuly DNA jsou nutné "stavební kameny", především sloučeniny purinů a pyrimidinů, antimetabolity blokují jejich syntézu a tvorbu nové DNA.

Dle chemické struktury se dělí na analoga kyseliny listové, analoga purinů a analoga pyrimidinů

Antimetabolity blokují dělení všech buněk v organismu, tedy nejen buněk nádoru, ale i buněk zdravých tkání, které se musejí trvale obnovovat (krvinky, sliznice zažívacího traktu apod.), z toho vyplývají jejich nežádoucí účinky.

K léčbě se užívají: azacitidin, cytarabindecitabinfludarabinfluorouracilgemcitabinkapecitabinkladribinklofarabinmerkaptopurin, nelarabintegafurtioguanintrifluridin