kodein + paracetamol (účinné látky)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna) a léky proti kašli, antitusika, spasmolytika

Mechanismus účinku léku

  • Kodein je centrálně působící slabé analgetikum, působí prostřednictvím μ opiátových receptorů, avšak má nízkou afinitu k těmto receptorům a jeho analgetický účinek je umožněn přeměnou na morfin. Bylo prokázáno, že kodein obzvláště v kombinaci s jinými analgetiky, jako je paracetamol, je účinný v léčbě akutní nociceptivní bolesti.
  • Paracetamol je látka s analgetickým a antipyretickým účinkem. Mechanismus účinku není jednoznačně objasněn. Bylo prokázáno, že paracetamol vede k zřetelně vyššímu útlumu centrální než periferní syntézy prostaglandinů. Tlumí vliv látek, které ovlivňují mozkové centrum pro řízení tělesné teploty, působí tak proti horečce

Použití léku u onkologických pacientů

  • Tlumení akutní středně silné bolesti
  • Symptomatická léčbě akutních bakteriálních a virových infekcí horních cest dýchacích provázených neproduktivním kašlem.
  • Dráždivý kašel různého původu (kodein bez paracetamolu).
  • Spastické bolesti hladkého svalstva střevní žlučníkové a ledvinné koliky tenesmy močového měchýře spastická dysmenorea

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo tobolky užívané ústy třikrát až šestkrát denně
  • Čípky k zavedení do konečníku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Kodein může vést k takovému ovlivnění reakční schopnosti, že dojde k nepříznivému ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.