kyselina aminolevulová (účinná látka)

Lék ze skupiny fotosenzitizéry používané při fotodynamické terapii

Mechanismus účinku léku

  • Kyselina aminolevulová je po podání metabolizována na porfyriny, které se akumulují v buňkách. Po následném osvícení léčených kožních lézí světlem vhodné vlnové délky vznikají reaktivní radikály, které poškodí buňku.
  • V buňkách některých nádoru mozku (maligní gliomy stupně III a IV) je koncentrace porfyrinu výrazně vyšší než ve zdravé tkáni. Porfyrin fluoreskuje, čehož se využívá při operaci k rozlišení nádoru.
  • U jiných typů mozkových nádorů nebo u metastáz jiných nádorů do mozku nedochází k vyšší akumulaci porfyrinů v nádoru a metodu nelze použít.

Registrované indikace

  • Léčba superficiálního a/nebo nodulárního bazocelulárního karcinomu kůže, u něhož není vhodná chirurgická léčba (gel nebo náplast).
  • Léčba ložisek aktinické keratózy na obličeji a pokožce hlavy (gel nebo náplast).
  • Vizualizace maligní tkáně během operace maligního gliomu (nádoru mozku) (přípravek pro podání ústy).

Způsob užívání léku

  • Gel nebo náplast pro aplikaci na kůži s následným osvícením.
  • Roztok užívaný ústy 2 – 4 hodiny před operací (přípravek Gliolan).
  • Po dobu 24 hodin po podání ústy se oči a kůže musí chránit před silným světlem (i umělým).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.