kyselina aminolevulová (účinná látka)

Látka s fotodynamickým účinkem

Mechanismus účinku léku

  • Kyselina aminolevulová je po podání metabolizována na porfyriny, které se dostávají do tkání a po osvícení fluoreskují. V nádoru (maligní gliomy stupně III a IV) je koncentrace porfyrinu výrazně vyšší než ve zdravé tkáni. Toho se využívá při operaci k rozlišení nádoru. U jiných typů mozkových nádorů nebo u metastáz jiných nádorů do mozku nedochází k vyšší akumulaci porfyrinů v nádoru a metodu nelze použít.

Registrované indikace

  • Vizualizace maligní tkáně během operace maligního gliomu (nádoru mozku)

Způsob užívání léku

  • Roztok užívaný ústy 2 – 4 hodiny před operací.
  • Po dobu 24 hodin po podání se oči a kůže musí chránit před silným světlem (i umělým)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.