nádory mozku a jiných nervových tkání

Neuroektoderm je embryonální tkáň, ze které vzniká nervová tkáň a některé další speciální buněčné typy.

  • V mozku jsou kromě vlastních nervových buněk též buňky podpůrných tkání, obecně nazývané (neuro)glie, nádory z nich vzniklé jsou gliomy, dle konkrétního typu buňky se nazývají astrocytom, oligodendrogliom, ependymom, spongioblastom.
    Dle biologického chování se gliomy dělí na gliomy s nízkým stupněm malignity (low-grade, stupeň I - II) a gliomy s vysokým stupněm malignity (high grade, stupeň III - IV), k nimž se řadí i zhoubný multiformní glioblastom (glioblastoma multiforme – GBM).
  • Primitivní neuroektodermální tumor (PNET), k němuž bývá řazen i Ewingův sarkom v kosti.
  • Meduloblastom se vyskytuje se především v oblasti mozečku, v zadní jámě lební, a to především v dětském věku. Léčba je komplexní, při včas zjištěním nádoru je pravděpodobnost vyléčení vysoká.
  • Mozek a míchu obalují pleny (meningy), v nich vznikají meningiomy, vzácně meningiosarkomy.
  • Z obalů nervů vznikají neurinomy (schwannomy), neurofibromy a neuroblastomy.
  • Z gangliových buněk vznikají gangliomy, paragangliomy, nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), v sítnici oka (retina) může vzniknout retinoblastom.

  • Neuroektodermálního původy jsou i pigmentové buňky – melanocyty a z nich vzniklý nádor - melanom

Značky: C70 (Zhoubný novotvar mozkomíšních plen), C71 (Zhoubný novotvar mozku), C72 (Zhoubný novotvar míchy‚ mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy, C47 (Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy), C69.2 (Zhoubný novotvar oka - Sítnice – retina), D32 (Nezhoubný novotvar mozkomíšních plen), D33 (Nezhoubný novotvar mozku a jiných částí centrální nervové soustavy)

Více v článku O nádorech mozku a míchy