léčba adjuvantní

Adjuvantní léčba (zkráceně adjuvance, někdy uváděná jako zajišťovací) je léčba prováděná u pacientů bez prokazatelných metastáz po základní léčebné metodě – po radikální chirurgické léčbě nebo po radioterapii (např. nádory krku), kterou bylo odstraněno (zničeno) primární nádorové ložisko (a případné metastázy v regionálních lymfatických uzlinách)

Cílem adjuvantní léčby je zničit případné mikroskopické zbytky choroby nebo již přítomné (ale dosud nezjistitelné) mikrometastázy. V adjuvantní léčbě se používá některý typ léčby medikamentózní, radioterapie, popř. kombinace obou těchto způsobů.