krevní obraz

Krevní obraz (KO) je laboratorní vyšetření počtu krvinek (krevních buněk) a dalších parametrů v krvi odebrané ze žíly.

Červený krevní obraz (ve výsledku může být anglická zkratka RBC) hodnotí počet a velikost erytrocytů (červených krvinek), podíl celkového objemu erytrocytů na objemu krve (hematokrit, HCT) a množství červeného krevního barviva (hemoglobinu, Hgb) v erytrocytech

Bílý krevní obraz (WBC) hodnotí počet leukocytů (bílých krvinek), a zastoupení jejich druhů (diferenciální počet, "diferenciál"), jsou to lymfocyty, monocyty a granulocyty, které se dále dělí na granulocyty neutrofilní, bazofilní a eozinofilní ("neutrofily", "bazofily" a "eozinofily")

Dále se hodnotí počet trombocytů (krevních destiček)

Vyšetření krevního obrazu je jednoduché a nenáročné a může odhalit choroby krve (včetně leukémií) nebo jiná onemocnění

Podívejte se na video Vyšetření krve na webu MojeMedicina.cz