mifamurtid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny imunostimulancia

Mechanismus účinku léku

  • Mifamurtid syntetický derivát součásti buněčných stěn mykobakterií. Má imunostimulační účinky, v organismu je odbouráván pomaleji než přirozená látka. Aktivuje různé imunitní buňky

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 1 hodinu dvakrát týdně 12 týdnů, pak týdně celkem 36 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Velmi časté a časté nežádoucí účinky léčby mifamurtidem (například točení hlavy, závratě, únava a rozmazané vidění) mohou mít dopad na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.