minimální reziduální onemocnění

Minimální reziduální nemoc (MRN, anglicky minimal residual disease - MRD) jsou buňky nádorů, které v organismu přetrvávají po léčbě a po dosažení klinické remise, tedy v době, kdy běžnými metodami nejsou nádorové buňky prokazatelné. Tyto buňky mohou být příčinou klinického relapsu.

Nové metody mohou detekovat přítomnost DNA nebo RNAmutací genu specifickou pro dané onemocnění v krvi pacienta, nebo přítomnost buněk se specifickou bílkovinou na povrchu. Tato vyšetření dosud nejsou standardem, mohou se provádět u některých typů leukémií, význam u jiných typů je hodnocen v klinických studiích