mirtazapin (účinná látka)

Lék ze skupiny antidepresiva

Mechanismus účinku léku

  • Mirtazapin je antagonista presynaptických alfa 2 receptorů, který zvyšuje noradrenergní a serotoninergní neurotransmisi v centrálním nervovém systému.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba deprese a úzkosti
  • Léčba s depresí souvisejícím nechutenstvím
  • Léčba nespavosti

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy nebo tablety rozpustitelné v ústech jednou denně večer popř. dvakrát denně s vyšší dávkou večer
  • Během léčby mirtazapinem se nemají a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (mohou zvyšovat nežádoucí účinky léku)
  • Mirtazapin může zvýšit depresivní účinek alkoholu na CNS

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Mirtazapin může narušit schopnost koncentrace a pozornost (zvláště v počáteční fázi léčby). Léčení pacienti se mají vyhýbat potenciálně nebezpečným činnostem vyžadujícím pozornost a náležitou koncentraci, jako je řízení nebo obsluha strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.