mitóza

Mitóza je proces buněčného dělení buněk, které obsahují jádro. Před rozdělením buňky se duplikuje (kopíruje) DNA, při vlastní mitóze se páry chromozómů rozdělí ke dvěma pólům buňky a následně se rozdělí u celá buňka. Při dělení se v buňce vytváří dělící vřeténko, které zajištuje rozdělení chromozomů do dceřiných buněk. Proces tvorby a funkce dělícího vřeténka jsou cílem některých cytostatik ze skupiny rostlinné alkaloidy a taxany