nelarabin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga purinu 

Mechanismus účinku léku

  • Nelarabin je buňce metabolizován, metabolit je inkorporován do DNA, to inhibuje další DNA syntézu.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 2 hodiny, 3 infúze ob den každé 3 týdny, u pacientů ≤21 let jednu hodinu denně 5 dní každé 3 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má významný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti mohou být somnolentní (ospalí), což ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou koordinaci pohybů, jako je například řízení.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.