neuronavigace

Neuronavigace je metoda užívaná při operaci mozku (nádory, cévní malformace apod.). Na podkladě zobrazovacího vyšetření (CT, magnetická rezonance) vzniká 3D obraz mozku s jehož pomocí operatér plánuje přístup do cílové oblasti tak, aby nebyly poškozeny důležité oblasti. Při operaci se dle potřeby promítá aktuální poloha nástroje do 3D obrazu, operatér tak zcela přesně ví, kde se nachází a může se tak bezpečně vyhnout důležitým centrům.