nežádoucí účinky radioterapie

Radioterapie je spojena s některými nežádoucími účinky. V zásadě je lze rozdělit do dvou skupin na účinky časné a pozdní.
  • Časné účinky nastupují postupně v průběhu radioterapie, v některých případech mohou být důvodem pro přerušení léčby. Většina časných nežádoucích účinků ustoupí během několika dnů až týdnů po ukončení léčby. Nejčastěji se setkáváme s kožními změnami (od zarudnutí kůže, přes její olupování až po mokvání), které se mohou vyskytnout i v místech, kde paprsky opouštějí tělo. Dále se jedná o záněty ozářených sliznic zažívací trubice, močového měchýře apod., otok mozku (při jeho ozařování). Při ozáření většího objemu těla může dojít k porušení krvetvorby a snížení počtu krevních buněk. Mohou se vyskytnout též celkové příznaky jako je zvýšená únava až letargie, někdy označované jako postradiační syndrom.
  • Pozdní účinky záření se objevují po několika měsících (až po několika létech) a zpravidla jsou nevratné. Na kůži se objevuje pigmentace, rozšířené cévy, trvalá ztráta ochlupení, plošná fibróza (plošné zatuhnutí v ozářené oblasti). Ozáření žláz vede ke snížení až zastavení jejich činnosti (sucho v ústech při zastavení tvorby slin při ozáření slinných žláz, sterilita a menopauza při ozáření pohlavních žláz apod.) Podobné změny se mohou vyskytovat i v dalších orgánech.
Současné techniky plánovaní radioterapie i vlastní radioterapie umožňují ozářit postiženou oblast při minimalizaci časných i pozdních nežádoucích účinků.