ofatumumab (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze každé 4 týdny, při zahájení léčby se v odstupu 1 týden po první infúzi podává další infúze
  • Premedikace: 30 minut až 2 hodiny před každou infúzí se podává kortikosteroid nitrožilně a antihistaminikum, paracetamol

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Žádné zásadní účinky na takové aktivity nejsou očekávány.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.