oktreotid (účinná látka)

Lék ze skupiny somatostatin a analoga

Mechanismus účinku léku

  • Oktreotid je syntetický derivát přirozeného somatostatinu s podobnými farmakologickými účinky, ale se značně prodlouženou dobou účinku. Tlumí sekreci růstového hormonu i peptidů gastro-entero-pankreatického endokrinního systému a tlumí tak související příznaky. Oktreotid inhibuje růst nádoru u pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory středního střeva

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba pacientů se symptomy souvisejícími s funkčními gastro-entero-pankreatickými (žaludku, střeva a slinivky břišní) endokrinními nádory
  • Léčba pacientů s pokročilými neuroendokrinními nádory tenkého střeva nebo s neznámou lokalizací primárního nádoru

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednou až třikrát denně nebo (kontinuální) infúze (používá se při zahajování léčby, dále jen nitrosvalové injekce)
  • Nitrosvalová injekce každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Oktreotid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se však během léčby objeví závratě astenie/únava nebo bolest hlavy, je nutná opatrnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.