oxykodon + naloxon (účinné látky)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Oxykodon a naloxon mají afinitu k opiátovým receptorům v mozku, míše a v periferních orgánech (např. střevo). Oxykodon působí na těchto receptorech jako agonista opioidního receptoru a váže se na endogenní opioidní receptory v CNS. Naloxon je naopak čistý antagonista působící na všechny typy opioidních receptorů

Použití léku u onkologických pacientů

  • Silná bolest, kterou lze přiměřeně zvládnout pouze pomocí opioidních analgetik.

Způsob užívání léku

  • Tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy každých 12 hodin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Kombinace oxykodon/naloxon má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. To je zvláště pravděpodobné na počátku léčby, po zvýšení dávky, po změně přípravku, nebo pokud se přípravek kombinuje s jinými látkami tlumícími CNS. Pacienti stabilizovaní na konkrétní dávce nemusí být nutně omezováni.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.