pegaspargasa (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Asparagin je aminokyselina nutná pro tvorbu bílkovin. Buňky normálních tkání dokáží tuto aminokyselinu vytvářet, lymfoblastické nádorové buňky nemají dostatek enzymu nutného pro syntézu asparaginu, a proto jej potřebují získávat z okolí.
  • Asparagináza rozkládá asparagin, to vede k jeho nedostatku v nádorových buňkách a k poruše tvorby bílkovin, DNA a RNA. Pegaspargáza je konjugát L-asparaginázy s monometoxypropylenglykolem, tato konjugace mění distribuci L‑asparaginázy v organismu, nikoli její mechanizmus účinku

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 1 – 2 hodiny nebo nitrosvalová injekce každé 2 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může mít výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje tím, že mění schopnost reakce.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).