konjugace

Konjugace = spojení, spřažení.
Konjugace (molekul) může mít v medicíně dvojí (základní) význam: