konjugace

Konjugace = spojení, spřažení.
Konjugace (molekul) může mít v medicíně dvojí (základní) význam:

  • fyziologické pochody v organismu, např. látka ve vodě nerozpustná je konjugována s jinou látkou, komplex je pak ve vodě rozpustný a může např. být vyloučena močí nebo žlučí
  • příprava (konjugovaných) léčiv, např. komplex protilátky proti některému specifickému znaku nádorové buňky a cytostatika nebo radiofarmaka. Účinná látka je z komplexu uvolněna až uvnitř (nádorové) buňky, nepoškozuje tedy buňky normálních tkání. V léčbě nádorů se užívají brentuximab vedotin, gemtuzumab ozogamicin, ibritumomab tiuxetan, inotuzumab ozogamicin, trastuzumab emtansin