piritramid (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Piritramid se vyznačuje centrálním analgetickým účinkem téměř totožným s morfinem. Analgezie je podmíněna aktivací opioidních receptorů v míše a ve vyšších centrech pro vnímání bolesti v thalamu a mozkové kůře. Tím se zvyšuje práh pro vnímání bolesti.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Silné a velmi silné bolesti, u nichž jsou indikovány opioidy.

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová podkožní nebo pomalá nitrožilní injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Piritramid může způsobit sedaci (utlumení), proto je doporučeno neřídit a neobsluhovat stroje po dobu minimálně 24 hodin po podání.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.